• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về 03 cá nhân thuộc huyện Yên Bình, đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021


Ngày xuất bản: 30/07/2020 8:35:00 CH
Lượt đọc: 104

  Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch vừa phối hợp với huyện Yên Bình, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về 03 cá nhân trên địa bàn huyện Yên Bình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai

 

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền sâu rộng các quy định và tiêu chuẩn xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đồng thời rà soát hướng dẫn các cá nhân có đủ tiêu chuẩn hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng. Qua tuyên truyền và hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin, đã có 03 cá nhân đề nghị xét tặng, trong đó có 01 cá nhân đề nghị xét tặng “Nghệ nhân nhân dân” đó là ông Hoàng Tương Lai – Nghệ nhân ưu tú, sinh năm 1953, dân tộc tày, thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai; 02 cá nhân đề nghị xét tặng “Nghệ nhân ưu tú” là ông Hoàng Hữu Định, sinh năm 1971, dân tộc Dao, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành và bà Âu Thị Chính, sinh năm 1962, dân tộc Cao Lan, thôn Đá Trắng, xã Vũ Linh.

 Nhằm đánh giá về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của các cá nhân đề nghị xét tặng đảm bảo theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt để đánh giá chính xác, khách quan, trung thực, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục theo quy định, trong hai ngày 28 và 29/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với huyện Yên Bình tổ chức hội nghị tại thôn Đá Trắng, xã Vũ Linh; thôn Khe Ngang, xã Yên Thành và Thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, để lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về các cá nhân đề nghị xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú’ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021.

Ảnh: Bà con nhân dân thôn Đá Trắng, xã Vũ Linh đến dự và tham gia ý kiến đóng góp cho cá nhân bà Âu Thị Chính

Tai hội nghị đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phổ biến về các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, Nghệ nhân ưu tú”  trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và thông qua báo cáo tóm tắt về thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng. Trên cơ sở đó các đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể của thôn và các đại biểu tham dự hội nghị tham gia ý kiến đóng góp cho cá nhân đề nghị xét tặng “Nghệ nhân ưu tú”, Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh di sản văn hóa phi vật thể.

Ảnh: Bà con nhân dân thôn Khe Ngang, xã Yên Thành biểu quyết nhất trí đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho ông Hoàng Hữu Định

Kết quả 100% các đại biểu tham dự hội nghị đều biểu quyết nhất trí đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đối với ông Hoàng Tương Lai, đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021, đối với ông Hoàng Hữu Đinh và Bà Âu Thị Chính./.

 

Đức Huân – Phòng Văn hóa và Thông tin

Tin khác:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP