• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

 

CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN 

(Khóa XX - Nhiệm kỳ 2016 – 2021)

1. Ban Pháp chế

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Lâm

Trưởng ban

2

Triệu Vũ

Phó Trưởng ban

2. Ban Kinh tế - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Phan Thanh Yên

Trưởng ban

2

Bùi Nguyên Đức

Phó Trưởng ban

 3. Ban Dân tộc

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tạ Quang Công

Trưởng ban

2

Mã Anh Dũng

Phó Trưởng ban

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP